Kosten

Eerstelijnspychologische zorg (tegenwoordig heet dit basis GGZ)

Uw behandeling kan vergoed worden uit de basisverzekering. U heeft dan minimaal recht op een vergoeding van 5 tot 10 zittingen.  Sommige verzekeringen vergoeden meer gesprekken als u aanvullend verzekerd bent. Het betekent dat ik uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekering declareer via Vecozo.

Voor jeugd tot 18 jaar bestaat geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Vanaf 01-01-2015 verloopt de vergoeding via de gemeente.

Psychotherapie (tegenwoordig heet dit specialistische GGZ)

Een psychotherapeut is verplicht de diagnose en de tijd die zij aan uw behandeling besteed te registreren. Een geanonimiseerde versie van deze registratie wordt naar een centrale computer van de overheid gestuurd. Aan het eind van de behandeling of in ieder geval na een jaar rekent een softwareprogramma uit in welke diagnostische groep uw behandeling valt en wat uw behandeling kost.

Mijn praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars (Zilveren Kruis Achmea, CZ Groep, Menzis, de Friesland, DSW, VGZ en Multizorg); dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd wordt. Uw behandeling als volwassene wordt volledig vergoed al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend wordt indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

 

Kosten

Vanuit de praktijk bied ik zowel Basis GGZ (BGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ) aan waaronder bijv. psychotherapie valt. Beiden worden door uw zorgverzekeraar vergoed, mits u een verwijsbrief van uw huisarts, specialist, jeugdarts, schoolarts of bedrijfsarts heeft.

Alleen het wettelijk verplichte eigen risico voor volwassenen zal de verzekeraar per jaar met u afwikkelen.

Bij No Show (en wanneer er niet binnen 24 uur is afgemeld) wordt er bij de client 45 euro in rekening gebracht.

Contact

Telefoon 06 100 183 51
 

Praktijk voor Psychotherapie

Zijlweg 146
2015 BH HAARLEM
Telefoon:
06 100 183 51
KvK:
51223910
www.haarlem-psychotherapie.com
Routebeschrijving >