Kosten

De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan echter zijn dat u, vanaf 18 jaar, hiervoor eigen risico moet betalen. 
Informeer hierover bij uw zorgverzekeraar.

Inmiddels, per 01-01-2015, worden de kosten voor jeugdhulpverlening aan mij vergoed door de gemeente waarin u woont.