Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij spoedeisende klachten kunt u zonodig (bij crisis) de huisarts bellen. In overleg kunt u overdag naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan ik alvast rekening houden met uw komst.

Voor spoedgevallen s' avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost (023 5453200).