Indicatie kinderen

Naast een aantal bovengenoemde klachten valt te denken aan:

  • Leerproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Sociaal emotionele problemen
  • Traumaverwerking (denk aan rouw, scheiding ouders, oorlog)

                              

Nieuw behandelcentrum ‘Het Arendsjong’ voor jong en oud in Schalkwijk

Praktijk De Arend opent per 1 mei behandelcentrum ‘Het Arendsjong’ voor jongeren en volwassenen aan de Zijlweg 146, 2015 BH in Haarlem.                   

Als initiatiefneemster wil ik dit nieuwe centrum en mijzelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Hermine Mensink. Ik ben GZ psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog en gezinstherapeut. Wij zien de sterke behoefte aan een centraal punt in Schalkwijk, waar zowel jong als oud terecht kan met problemen.   

De cultuurverschillen, de taalbarrière en de hoge drempel om hulp te vragen, zorgen ervoor dat veel problemen niet tijdig worden aangepakt.

De huisarts in de wijk speelt een belangrijke rol in de signalering van problemen waarbij adequate hulp geboden is. Het is dan ook belangrijk dat men in stadsdeel Schalkwijk kan doorverwijzen naar het centrum bij zowel psychosociale problemen, gedragsproblematiek, opvoed-gezinsproblematiek en leerproblematiek.

Het Arendsjong wil met een team psychologen en pedagogisch medewerkers een concrete bijdrage leveren aan de wijk door het bieden van preventiebeleid, eerstelijnspsychologie, begeleiding, vroegdiagnostiek, psycho-educatie en oudercursussen. Daarnaast biedt de organisatie taalbegeleiding, hulp bij gewichtsproblematiek en stimuleert het (sportieve) activiteiten. Dit bevordert bovendien de integratie van de verschillende culturele groepen in de wijk (interculturele psychologie). Ook tweedelijns psychologie wordt aangeboden, zowel voor jongeren als ouderen.

Het Arendsjong werkt met de methode van het "5 sessie model", waarmee het centrum de kortdurende behandelingsmogelijkheden wil verbeteren en sneller hulp kan regelen voor gezinnen in de buurt.

Inloopspreekuren bevorderen de laagdrempeligheid.

Vanuit hier kunnen 5 behandelsessies worden gepland om de diagnostiek te verhelderen en snel tot een behandeling te komen. Het beleid is gericht op vroegdiagnostiek en kortdurende behandeling (GBGGZ). Ernstige problematiek kan echter ook in het centrum worden behandeld.

Vanuit Het Arendsjong willen we graag samenwerken met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jongerenwerk, DOCK, Centrum voor Jeugd en Gezin, Halt, thuisbegeleiding en jeugdhulp-aanbieders, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen in de wijk. Daarnaast hebben we nauwe contacten met het Gezondheidscentrum Schalkwijk, de Gemeente Haarlem en de regio.

De kosten van de behandeling worden vergoed door de Gemeente Haarlem en omliggende gemeenten, daar ik als zorgaanbieder contracten heb met de gemeente Haarlem en de regio gemeenten van Haarlem.

 

Hermine Mensink

Praktijk ‘De Arend’

Zijlweg 146

2015 BH Haarlem

(www.haarlem-psychotherapie.com )

 

 

 

GZ Psycholoog (BIG reg.nr. 89041609725)

Psychotherapeut (BIG reg.nr. 19041609716)

Lid van: N.I.P., NVP, NVRG, LVVP, IKJP Amsterdam, Vereniging 0 tot 23 in Haarlem.

 

 

 

Contact

Telefoon 06 100 183 51
 

Praktijk voor Psychotherapie

Zijlweg 146
2015 BH HAARLEM
Telefoon:
06 100 183 51
KvK:
51223910
Per 01-01-2018:
Bereikbaar op:
06 24476052
www.haarlem-psychotherapie.com
Routebeschrijving >