Als u klachten heeft

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Bemiddeling

Wanneer u een klacht heeft over uw therapie dan kunt u eerst contact opnemen met uw eigen therapeut of zonodig daarna met de coördinator van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten in de regio Haarlem die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. U kunt de namen ook bij de NVP opvragen.

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 - getoetst aan de beroepscode van de NVP.

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcolleges

U kunt een klacht over een geregistreerde psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het handelen - of het nalaten daarvan - door de psychotherapeut zich heeft voorgedaan. U kunt zich richten tot het Tuchtcollege regio Haarlem.

Cliëntenorganisaties Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP)
Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht
Telefoon: 030 - 2661661

 

Beroepscode en klachten

Als therapeut doe ik mijn uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij houd ik mij aan mijn beroepsethische regels. Zo heb ik een geheimhoudingsplicht en zal alles wat ik van u te horen krijg vertrouwelijk behandelen. Mocht u desondanks ontevreden zijn over mijn handelen, dan verzoek ik u dit met mij te bespreken.

Natuurlijk hoop ik dat een dergelijk gesprek bevredigend verloopt. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kunt u ook een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie of bij de tuchtrechter.

 

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie dient u schriftelijk te doen. De commissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel of de klacht terecht was of niet en doet eventueel aanbevelingen.

Klachten kunt u richten aan:

            Tuchtcollege Haarlem

 

Indien u vindt dat ik in mijn professioneel gedrag tekort ben geschoten en dat ik hiervoor gestraft dien te worden, dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg en/of het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

 

Klachten kunt u richten aan:

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Zie voor verder informatie: http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

College van Toezicht NIP

Postbus 2085

3500 GB  Utrecht

Zie voor verdere informatie: http://www.psynip.nl

 

Het is wel belangrijk te beseffen dat aan een sanctie als een waarschuwing of een berisping binnen de beroepsgroep niet licht wordt getild. Alleen in heel ernstige gevallen wordt het een psycholoog tijdelijk of voor altijd verboden worden als GZ psycholoog of psychotherapeut werkzaam te zijn.

 

Zie voor meer informatie het klachtreglement.

Contact

Telefoon 06 100 183 51
 

Praktijk voor Psychotherapie

Zijlweg 146
2015 BH HAARLEM
Telefoon:
06 100 183 51
KvK:
51223910
www.haarlem-psychotherapie.com
Routebeschrijving >